Przykra wiadomość

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.08.2019 zmarł

HENRYK OCHNIAK

wieloletni dyrektor biura Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, w latach 2010-2016 doradca ZG PSD.
Po przeniesieniu siedziby ZG PSD z Bydgoszczy do Warszawy w latach 2016-2019 sekretarz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD. Autor książki „XXX lat wiary i nadziei – 30 lat Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”.

Zawsze otwarty na problemy innych i pełen zapału do pracy na rzecz osób z cukrzycą. Przez wiele lat wszelkie swoje siły, działania i myśli przeznaczał Stowarzyszeniu. Nagradzany za swoją pracę wysokimi odznaczeniami państwowymi.

Jego odejście stanowi dla nas wszystkich ogromną stratę.

Z wyrazami głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego PSD

Andrzej Bauman – Prezes Honorowy PSD

Gabriela Tomicka – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *