Author: psdtl

100 lat!

1921 r. wynaleziono insulinę (Friderick Banting i Charles Best). Obaj badacze za odkrycie hormonu insuliny zostali 2 lata później nagrodzenia nagrodą Nobla.
Po dalszych pracach Jamesa Collipa polegających na oczyszczeniu insuliny zwierzęcej po raz pierwszy zastosowano insulinę zwierzęcą u chorego na cukrzycę czternastolatka z Toronto Leonarda Thompsona (1922 r.).
W Szwecji po raz pierwszy podano insulinę 5-letniemu chłopcu, który dożył 70 lat.
1955 r. ustalono skład aminokwasowy insuliny (Friderick Sanger – nagroda Nobla).
1958 r. zsyntetyzowano ją chemicznie.
1982 r. zaczęto stosować insulinę wytworzoną metodą inżynierii genetycznej.
LITERATURA:
Sieradzki J. (red). Cukrzyca Tom 1-2. Warszawa: Via Medica, 2016.

Życzenia oraz ważna informacja!

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Szanowni Państwo,

Wkraczamy właśnie w nowy, 2021 rok, na który wszyscy liczymy, że będzie lepszy od poprzedniego. Rok 2020 potoczył się diametralnie inaczej niż zakładaliśmy i to na wszystkich płaszczyznach, także w działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.Teraz, kiedy widać już dość konkretne światełko w tym długim tunelu, mamy dużą nadzieję na powrót do normalności. Naszym zadaniem będzie, w miarę możliwości, wznowić (a może nawet zintensyfikować) działania w PSD, jego Oddziałach i Kołach, gdy tylko będzie to wreszcie możliwe.Rozpoczynający się rok jest wyjątkowy dla naszej organizacji, ponieważ będziemy w nim świętowali piękny jubileusz 40-lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. To właśnie w mrocznych czasach stanu wojennego nasze Stowarzyszenie się narodziło, a przetrwało mimo różnorakich przeciwności losu aż 40 lat. Powinniśmy być z tego dumni – mało która organizacja pacjentów może się pochwalić tak długim stażem nieprzerwanego działania.Z tej okazji serdecznie zapraszamy Państwa na uroczystości jubileuszowe, które odbędą się dnia 19.06.2021 (czyli w dokładną rocznicę powstania PSD) w Przemyślu. Mamy przeogromną nadzieję, że sytuacja związana z pandemią pozwoli nam na godne świętowanie tego jubileuszu. Informacje dotyczące planowanej uroczystości będą systematycznie ogłaszane.

Powodów do świętowania jest więcej, ponieważ 2021 rok niesie za sobą jeszcze jedną bardzo ważną rocznicę: 100-lecie odkrycia insuliny. To właśnie w 1921 roku kanadyjscy naukowcy Frederick Banting i Charles Best dokonali odkrycia, które zmieniło sytuację osób z cukrzycą. Przed tym przełomem pacjenci z cukrzycą insulinozależną umierali w kilka, kilkanaście miesięcy od jej wystąpienia. Przez minione sto lat insulina podlegała wielu ulepszeniom i dzisiejszy lek pozwala nie tylko utrzymać pacjenta przy życiu, ale daje możliwość prowadzenia normalnego życia, niewiele różniącego się od życia osób bez cukrzycy. I o tym będziemy w bieżącym roku dużo mówili.Nie wszystkim osobom z naszego grona było dane przetrwać miniony ciężki rok, nad czym bardzo ubolewamy, ale mamy też podstawy ku temu, by z optymizmem i choćby iskierką radości patrzeć w najbliższą przyszłość. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, zwłaszcza liderom i działaczom ogniw terenowych PSD, za wykazywanie ogromnej dbałości i troski o członków Oddziałów i Kół, o siebie wzajemnie i o dalsze funkcjonowanie Stowarzyszenia. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków to organizacja absolutnie wyjątkowa – dzięki Państwu.

Z najlepszymi noworocznymi życzeniami,

Anna Śliwińska Prezes Zarządu Głównego PSD

Ważne!

Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19

18.12.2020

Osoby chorujące na cukrzycę powyżej 60 r.ż. będą szczepione w etapie I a poniżej 60 r.ż. w etapie II

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 – streszczenie dla pacjentów

Zgodnie z rekomendacjami ekspertów ustalono priorytetowe grupy społeczne na potrzeby szczepień. W pierwszej kolejności możliwość zaszczepienia przeciw COVID-19 będą miały służby medyczne, mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i pacjenci Zakładów Leczniczo-Opiekuńczych; osoby powyżej 60. roku życia; służby mundurowe, które wspomagają walkę z COVID-19 oraz zapewniają bezpieczeństwo państwa. Potem taką możliwość uzyskają kolejne grupy.

Szczepionki podawane są domięśniowo, a schemat szczepienia obejmuje podanie 2 dawek w odstępie 3-4 tygodni w zależności od rodzaju szczepionki. Pełna ochrona pojawia się po 7 dniach od podania drugiej dawki szczepionki. By szczepionka była skuteczna, konieczne jest przyjęcie dwóch dawek. Producenci szczepionek projektowali je tak, aby jak najszersza grupa osób mogła być zaszczepiona. Szczegółowe informacje o ograniczeniach będą przedstawione w ulotce informacyjnej po dopuszczeniu do obrotu. Eksperci zakładają, że również ozdrowieńcy będą mogli się zaszczepić. Wykonanie szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 będzie poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym, aby zidentyfikować ewentualne przeciwwskazania oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia błędów medycznych i niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Samo wykonanie szczepienia przebiega jak w przypadku innych szczepionek, czyli zastrzyku w mięsień naramienny. Szczepienia będą realizowane z zastosowaniem ogólnych zasad dotyczących szczepień. Ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej jest najwyższe w krótkim czasie po podaniu szczepionki, stąd też osoba zaszczepiona powinna przebywać 30 min w poczekalni placówki, w której wykonano iniekcję. Przeciwwskazaniem do kontynuacji szczepienia jest reakcja anafilaktyczna po podaniu szczepionki przeciw COVID-19 oraz ciężka reakcja alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki. Podanie szczepionki należy odroczyć w przypadku wystąpienia ostrego przebiegu choroby zakaźnej z gorączką. Szczepienie przeciw COVID-19 może być zrealizowane w dowolnym odstępie czasu po podaniu innej i aktywowanej szczepionki.

Chociaż zakażenie SARS-CoV-2 u młodych dorosłych ludzi, zdrowych fizycznie, najczęściej przebiega bezobjawowo, celowym jest wykonanie szczepień także w tej populacji. Może to bowiem ograniczyć ryzyko przeniesienia zakażenia przez osobę bezobjawową na innych należących do grupy ryzyka ciężkiego lub śmiertelnego przebiegu choroby, którzy jednak nie mogli przyjąć szczepionki.

Status osoby zaszczepionej

Przyjęcie szczepionki będzie potwierdzone przez specjalny system i będzie umożliwiał weryfikację zaszczepienia (m.in. kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie). Radykalnie ogranicza ono możliwość zachorowania i transmisji wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym, osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich. Nie będzie także potrzeby odbywania kwarantanny przez zaszczepionych w wypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. Rząd po zatwierdzeniu charakterystyk produktów leczniczych szczepionek we współpracy z Radą Medyczną rozważy możliwość wprowadzenia kolejnych rozwiązań zwalniających z zasad bezpieczeństwa dla osób zaszczepionych i opublikuje je w formie rozporządzenia.

Miejsca wykonywania szczepień

Dedykowanymi miejscami realizacji szczepień będzie istniejąca sieć placówek medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Przewiduje się również organizowanie nowych mobilnych i stacjonarnych punktów szczepień spełniających wymagania organizacyjne i lokalowe przewidziane dla realizacji świadczeń medycznych. W ramach realizacji strategii szczepień mobilnych przewiduje się szczepienie dokonywane przez zespół wyjazdowy w miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta.

Kwalifikacja do szczepień

Kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 będzie dokonywał lekarz.

Przebieg szczepień z punktu widzenia pacjenta

Proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (dokument e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Będą one generowane automatycznie w systemie P1 w transzach zgodnych z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych itd.). Ponadto, lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowanie (np. dla osoby nie posiadającej numeru PESEL, dla osoby która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).

Proces umówienia na szczepienie będzie oparty o centralny system e-rejestracji, integrujący indywidualne grafiki przyjęć poszczególnych punktów szczepień. W celu umówienia wizyty, pacjent będzie mógł skorzystać ze specjalnej Infolinii, umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl), za pośrednictwem placówki, w której wystawiono mu e-skierowanie lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Umówienie się na szczepienie nie będzie wymagało posiadania nr e-skierowania, ponieważ wystarczające będzie podanie swoich danych osobowych (system e-Rejestracji będzie zintegrowany z systemem P1 co umożliwia automatyczną weryfikację ważności e-skierowania).

Po dokonaniu rezerwacji wizyty, pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia, ponowny SMS będzie przekazywany dzień przed wizytą. Pacjent będzie od razu umawiany na 2 wizyty i także przed drugą dawką szczepionki będzie powiadamiany sms-em. Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. Pacjent otrzyma też zaświadczenie o szczepieniu umożliwiające korzystanie z ułatwień.

Proces produkcji oraz dystrybucji szczepionek będzie stopniowy, dlatego szczepienie społeczeństwa będzie również przebiegać etapowo. Do ustalenia grup priorytetowych, które mają zostać zaszczepione w każdym z etapów, przeprowadzono ocenę w oparciu o: ryzyko narażenia na zakażenie, ryzyko poważnego zachorowania i śmierci, ryzyko społeczno-ekonomiczne i ryzyko transmisji.

Etap O.
● pracownicy sektora ochrony zdrowia (personel medyczny, pracownicy DPS i pracownicy MOPS oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych)

Etap I.
● pensjonariusze i pracownicy domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu.
● osoby starsze powyżej 60 roku życia od najstarszych
● służby mundurowe, w tym wojska obrony terytorialnej
● nauczyciele

W ramach szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia możliwość zaszczepienia się otrzymają osoby wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym nauczyciele akademiccy uczelni medycznych, diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni. Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego, a także studenci kierunków medycznych. Seniorzy powyżej 60 roku życia, stanowiący znaczną część społeczeństwa, będą szczepieni w pierwszej kolejności począwszy od osób najstarszych z pierwszeństwem dla tych, którzy są aktywni zawodowo oraz dla osób z chorobami współistniejącymi. Szczepieniami w pierwszym etapie zostaną objęci funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Żołnierze Wojska Polskiego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciw epidemicznych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe. Szczegóły kolejnych etapów w tym II i III, będą wynikały z wniosków z procesu szczepień przeprowadzonego na pierwszym etapie.

Etap II.
● osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia
● osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

Lista chorób przewlekłych została zarekomendowana przez Radę Medyczną i będzie mogła podlegać aktualizacji oraz priorytetyzacji wraz z pojawiającymi się nowymi dowodami naukowymi oraz informacjami instytucji oceniających i dopuszczających na rynek szczepionki przeciwko COVID-19. Lista chorób współistniejących obejmuje: przewlekłe choroby nerek, deficyty neurologiczne (np. demencja), choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzycę, POChP, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby wątroby, otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, astmę oskrzelową, talasemię, mukowiscydozę, anemię sierpowatą.

Pacjenci, u których występują ww. choroby, mogą zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o wystawienie e-skierowania niezależnie od grupy wiekowej, w jakiej się znajdują.

W etapie drugim obok osób poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, szczepieniu podlegać będą także osoby bezpośrednio zwiększającymi funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne, m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych

Etap III.
● przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
●powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej.

W etapie III szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii. W ostatnim etapie szczepione będą osoby powyżej 18. Roku życia, które nie mają żadnych podstawowych schorzeń i nie należą do żadnej z powyższych grup.

Nadzór

Nadzór nad bezpieczeństwem procesu szczepień jest prowadzony na drodze monitorowania w czasie rzeczywistym zgłaszanych niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) oraz pojedynczych potencjalnych przypadków działań niepożądanych. Prowadzony nadzór opiera się na obowiązkowym zgłaszaniu przez lekarzy do Inspekcji Sanitarnej, wszystkich niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych, które mogą mieć związek ze szczepieniem. Z Inspekcji Sanitarnej zgłoszenia przekazywane są do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH. Wszystkie zgłoszenia są gromadzone, rejestrowane, weryfikowane i analizowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH.

Wszystkie otrzymane NOP oraz zgłoszenia pojedynczych przypadków działań niepożądanych są przekazywane do europejskiej bazy Eudra Vigilance oraz do bazy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) gdzie podlegają dalszej analizie.

Planowane jest stworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne (NOP). Szczegółowe zasady tego funduszu zostaną określone w ustawie.

Opracowanie: Federacja Pacjentów Polskich

Życzenia.

I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę, osiołka, Betlejem.

Wszystkim Cukierkom, ich Rodzinom – zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, Do Siego 2021 roku, życzy

Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

w Tomaszowie Lubelskim.

Światowy Dzień Cukrzycy 2020

14 listopada, jak co roku, obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. Decyzją Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF), tematem przewodnik obchodów będzie: CUKRZYCA I PIELĘGNIARKI. Ma to na celu zwiększenie świadomości faktu, jak ogromną rolę w opiece nad pacjentem diabetologicznym odgrywają pielęgniarki. Szczegółowe hasło tegorocznego Światowego Dnia Cukrzycy brzmi: PIELĘGNIARKI TWOIM WSPARCIEM W LECZENIU CUKRZYCY. Poniżej prezentujemy wzór tegorocznego plakatu w języku polskim. Polską wersję językową przygotowało Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

Posiedzenia władz PSD

22.09.2020

Dnia 19.09 br. w Warszawie odbyły się przełożone z powodu pandemii posiedzenia Zarządu Głównego i Rady Głównej PSD, z udziałem Przewodniczących Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Z powodu śmierci Jana Mieczysława Zrajko, Zarząd Główny PSD powołał Monikę Kaczmarek na stanowisko Skarbnika Zarządu Głównego oraz Eugeniusza Tworka na Członka Zarządu Głównego.

Spotkanie

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Punktu Dydaktyczno Informacyjnego, Koła Powiatowego oraz Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim. Słowa wdzięczności i podziękowania dla ks. Józefa Rzechuły – wieloletniego duszpasterza diabetyków. Nowym kapelanem został ks. Grzegorz Chabros. Obowiązkowo zbadano poziom stężenia glukozy we krwi Staroście Henrykowi Karwanowi, Jego zastępcy Jarosławowi Korzeniowi, Burmistrzowi Miasta Wojciechowi Żukowskiemu, ks.Józefowi Rzechule, ks. Grzegorzowi Chabrosowi, Pani Prezes MPGKiM Renacie Miziuk, Pani Dyrektor Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Annie Syty oraz Zarządowi Koła Powiatowego i Oddziału Rejonowego PSD obecnymi na uroczystości. Wyniki stanowią tajemnicę służbową.