Category Archives: Aktualności

W dniach 20-21 września odbyło się XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne w Toruniu

W dniach 20-21 września 2019 r. odbyło się XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne oraz XVI Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości w Toruniu. Sympozjum  jest organizowane corocznie od 1997 roku we współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Patronat Honorowy nad w/w wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia, który od lat także wspiera finansowo „Święto Diabetyków w Toruniu” oraz Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska.

Sympozjum zgromadziło ponad 1000 osób chorych na cukrzycę z ponad 300 kół i oddziałów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z całego kraju, około 100 lekarzy zajmujących się cukrzycą i jej powikłaniami oraz około 2000 mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, którzy chorują na cukrzycę, mają w rodzinie osoby chore na cukrzycę lub są zagrożeni cukrzycą.

Po uroczystym otwarciu Targów Diabetica Expo 2019 nastąpiło wręczanie medali  „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą”. Osoby odznaczone to:

Barbara Olszewska-Gibas, Zbigniew Górski Jerzy Walentynowicz, Wojciech Lepak, Piotr Kriesel, Bogumiła Klein, Jerzy Dunajski, Alina Zajkowska, Lucyna Majka, Leszek Kruszewski, Jerzy Czajkowski, Jadwiga Gil, Wiesław Wiśniewski, Jarosław Muzal, Jan Ostrowski, Teresa Wojnowska, Barbara Okońska, Leszek Janasik, Karol Machtel, Beata Nowak, Mirosław Sieradzki, Joanna Pacuk, Roman Siatka, Katarzyna Łęgowska, Henryk Jachimczyk.

Po części oficjalnej rozpoczęły się wykłady, których tematem były m.in.: zaburzenia płodności u osób otyłych, zaburzenia homeostazy w otyłości, neuropatia cukrzycowa – jak na co dzień skutecznie przeciwdziałać powikłaniom w cukrzycy, wpływ hiperglikemii na funkcje centralnego układu nerwowego. Prowadzący to m.in: prof dr hab. n. med. Irena Ponikowska, prof. dr hab. n. med. Danuta Rość, prof. dr hab. med. Anna Noczyńska i wielu innych.

Oprócz wykładów prowadzonych przez lekarzy, swoje prezentacje przedstawili członkowie naszego Stowarzyszenia. Prezes Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego p. Ewa Dygaszewicz, która jest dietetykiem oraz edukatorem diabetologicznym wygłosiła wykład na temat roli błonnika pokarmowego w diecie osób z cukrzycą, a Władysław Kubiński, prezes Koła Miejsko-Powiatowego w Działdowie opowiedział o działalności swojego oddziału oraz zaprezentował książkę pt. „Cukrzyca w Polsce – powinno być lepiej”, napisanej pod kierownictwem prof. Jana Tatonia.

Dodatkowo wystąpił w Toruniu Andrzej Michalik, podróżnik z cukrzycą, który opowiadał o swoich słodkich wyprawach.

W tym roku odbyły się również warsztaty dla pacjentów z zakresu pierwszej pomocy oraz warsztaty pt.: „Z cukrzycą przez życie, ale na własnych nogach – czyli co pacjent z cukrzycą powinien wiedzieć na temat profilaktyki stopy cukrzycowej”.

W Foyer Auli UMK w Toruniu miała miejsce wystawa produktów diagnostycznych, spożywczych, suplementów diety oraz kosmetyków. Na stoiskach wystawcy przedstawili szeroką ofertę produktów dla osób chorych na cukrzycę oraz osób otyłych, począwszy od nowoczesnych pomp insulinowych prostych w obsłudze i coraz wygodniejszych glukometrów, po ciśnieniomierze, światłolecznictwo, urządzenia do rehabilitacji, dietetyczne napoje i produkty spożywcze, kosmetyki do pielęgnacji skóry chorego, suplementy diety, po specjalistyczną innowacyjną odzież.

Na koniec odbył  się, jak co roku, konkurs z nagrodami dla uczestników, w którym można było wygrać m.in. suplementy diety, kosmetyki pielęgnacyjne, jak również wyjazd nad morze i w góry. Sponsorami nagród byli wystawcy, którzy prezentowali swoje wyroby w Toruniu.

Przykra wiadomość

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.08.2019 zmarł

HENRYK OCHNIAK

wieloletni dyrektor biura Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, w latach 2010-2016 doradca ZG PSD.
Po przeniesieniu siedziby ZG PSD z Bydgoszczy do Warszawy w latach 2016-2019 sekretarz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD. Autor książki „XXX lat wiary i nadziei – 30 lat Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”.

Zawsze otwarty na problemy innych i pełen zapału do pracy na rzecz osób z cukrzycą. Przez wiele lat wszelkie swoje siły, działania i myśli przeznaczał Stowarzyszeniu. Nagradzany za swoją pracę wysokimi odznaczeniami państwowymi.

Jego odejście stanowi dla nas wszystkich ogromną stratę.

Z wyrazami głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego PSD

Andrzej Bauman – Prezes Honorowy PSD

Gabriela Tomicka – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD

Piknik „Różowej wstążki”

Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim serdecznie dziękuje Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski Panu Wojchechowi Żukowskiemu, Pani Prezes Tomaszowskich Amazonek Ani Gardeckiej, innym współorganizatorom „Pikniku” oraz uczestnikom tegoż. Podziękowania za pomoc w organizacji punktu dla „Cukierków” dla Mirki Pięknej, Urszuli Szałapskiej, Tereni Kosak oraz Andrzeja Homziaka. W podpisie Prezes KP DSP Edyta Mateja.

Stanowisko PSD dotyczące braku refundacji leku Diaprel MR 60 mg

W związku z publikacją wykazu leków refundowanych z dnia 27.06 br, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków pragnie wyrazić swoje rozczarowanie rozstrzygnięciami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi zagwarantowania pacjentom z cukrzycą typu 2 dostępu do farmakoterapii. W obowiązującym od 1.07 br. wykazie leków refundowanych nie znalazły się bowiem oczekiwane od dłuższego czasu zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów nowe leki, a jednocześnie usunięto najczęściej stosowaną postać gliklazydu, w zalecanej przez WHO dawce 60 mg.

W skierowanym do Ministerstwa Zdrowia liście z dnia 22.06 br. apelowaliśmy o kontynuację refundacji dla leku Diaprel MR 60 mg, stosowanego codziennie przez około 200 tysięcy pacjentów. Zwracaliśmy uwagę na ogromne znaczenie ciągłości leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2, u których osiągnięcie kontroli glikemii wymaga często wielu tygodni ścisłej współpracy lekarza i pacjenta. Podjęta przez Ministerstwo Zdrowia decyzja o usunięciu leku Diaprel MR 60 mg z listy refundacyjnej będzie skutkowała skokiem ceny leku, która obecnie kształtuje się na poziomie ok. 19 zł, a 1 lipca nagle wzrośnie do około 30 zł. Zmiana ta będzie przyjęta przez pacjentów ze zdumieniem i ogromnym niepokojem. Chorzy, którzy nie będą mogli zaakceptować nowej, znacząco wyższej ceny będą musieli umówić się na wizytę u swojego lekarza prowadzącego w celu uzgodnienia nowej terapii i uzyskania recepty na nowy lek. Bowiem zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta może dokonać zamiany leku na tańszy odpowiednik, jednak tylko z leku refundowanego. Podjęta przez Ministerstwo Zdrowia decyzja może zatem wiązać się z koniecznością odbycia dodatkowych około 200 000 wizyt przez chorych na cukrzycę typu 2, do tej pory skutecznie leczonych Diaprelem MR 60 mg. Zarówno w ocenie ekspertów, jaki i Stowarzyszenia konieczność modyfikacji terapii, wynikająca z nieuzasadnionych medycznie decyzji o zaprzestaniu refundacji będzie miała jednoznacznie negatywne konsekwencje dla zdrowia pacjentów. Utrata kontroli glikemii prowadzi bowiem do rozwoju choroby i wzrostu ryzyka powikłań.

W tym kontekście decyzja by pozbawić około 200 tysięcy chorych na cukrzycę typu 2 możliwości wyboru dobrze przez nich znanej i tolerowanej terapii z zastosowaniem leku Diaprel MR 60 mg zawierającego substancję czynną pochodzącą z Unii Europejskiej i produkowanego w Polsce, a zatem gwarantującego zarówno jakość zgodną z unijnymi standardami, jak i dostępność do leczenia, jest w naszej ocenie niezrozumiała i zdecydowanie niekorzystna dla naszych pacjentów.

W związku z powyższym, decyzja ta budzi nasz uzasadniony sprzeciw.

Anna Śliwińska
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków