Category Archives: Aktualności

PILNE!

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 jest wirusem RNA wywołującym chorobę COVID-19. Pierwsze przypadki zakażenia tym wirusem odnotowano pod koniec 2019 roku w Chinach , w miejscowości Wuhan. Zakażenie wirusem może przebiegać bezobjawowo, może wywołać chorobę COVID-19 o różnym, pod względem ciężkości przebiegu. Ciężki przebieg z niewydolnością oddechową wymaga intensywnego leczenia i użycia wentylacji mechanicznej. W dniu 11 marca 2020 Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię.

COVID-19 uznano za poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego — osoby starsze i z ciężkimi chorobami przewlekłymi, w tym z cukrzycą, posiadają zwiększone ryzyko rozwoju powikłań i zakażenia o bardzo ciężkim przebiegu.

Informacje, o których warto wiedzieć:

Chorzy na cukrzycę nie mają większego prawdopodobieństwa zachorowania na COVID-19 niż osoby w populacji ogólnej.

W grupie pacjentów z cukrzycą problemem są nie tyle większe prawdopodobieństwo zakażenia wirusem, ile gorsze rezultaty leczenia. W Chinach, gdzie odnotowano dotychczas najwięcej przypadków zakażenia, zauważono, iż pacjenci z cukrzycą posiadają wyższe ryzyko rozwoju ciężkich powikłań i zgonu niż osoby bez cukrzycy. Ponadto można zauważyć pewną zależność między liczbą chorób towarzyszących (np. cukrzyca, choroba serca) i ryzykiem rozwoju ciężkich powikłań COVID-19 (im więcej chorób, tym to ryzyko jest wyższe). Oczekujemy również, że poprawa wykrywalności i leczenia zakażeń wywoływanych tym wirusem spowoduje z czasem spadek liczby zgonów.

Chorzy na cukrzycę posiadają większe prawdopodobieństwo rozwoju ciężkich powikłań COVID-19.

Chorzy na cukrzycę posiadają ogólnie większe prawdopodobieństwo rozwoju ciężkich objawów i powikłań infekcji wirusowych. Jeśli cukrzyca jest dobrze kontrolowana, ryzyko rozwoju ciężkiej postaci zakażenia COVID-19 jest podobne do tego, które obserwujemy w populacji ogólnej.

U osób ze złą kontrolą choroby i wahaniami poziomu cukru istnieje większe ryzyko rozwoju powikłań cukrzycowych. Obecność choroby serca lub innych powikłań poza cukrzycą może dodatkowo zwiększać ryzyko pacjenta związane z rozwojem ciężkiej postaci COVID-19. Jest to podobna sytuacja jak w przypadku innych zakażeń wirusowych, która wynika z upośledzonej zdolności organizmu do walki z infekcją.

Infekcja wirusowa u pacjentów z cukrzycą, jak każdy ostry stan zapalny, może prowadzić do gwałtownego wzrostu stężenia glukozy we krwi i zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycowej kwasicy ketonowej (CKK), dotyczy to przede wszystkim chorych na cukrzycę typu 1.

COVID-19 różni się od grypy sezonowej.

Jak się okazuje, COVID-19 ma cięższy przebieg niż grypa sezonowa, co potwierdzono u chorujących, w tym u osób z cukrzycą. Wszystkie standardowe środki ostrożności pozwalające uniknąć zakażenia nabierają w przypadku walki z tym wirusem jeszcze większego znaczenia.

Zalecane środki ostrożności są podobne do tych, które są stosowane w przypadku grypy i obejmują przede wszystkim częste mycie rąk mydłem i ciepłą wodą. Ważne jest również, aby w trakcie kaszlu lub kichania zakrywać buzię chusteczką lub też kichać/kaszleć w przedramię/dół łokciowy. Zlecane jest także: unikanie zgromadzeń, ograniczenie przebywania w miejscach publicznych i zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy nie mniej niż 1-1,5 m, odkażanie telefonów komórkowych, unikanie dotykania nieumytymi rękoma twarzy, rezygnacja z podróży. Nie zaleca się noszenia maseczek na twarzy przez osoby zdrowe.

Zachęcamy osoby z cukrzycą do postępowania zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://gis.gov.pl/) i Administracji Państwowej (https://www.gov.pl/).

Ryzyko u pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 jest podobne.

Nie są znane jakiekolwiek przyczyny, dla których ryzyko rozwoju COVID-19 u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub 2 miałoby być inne. Ważniejszy jest fakt, iż osoby z cukrzycą danego typu różnią się między sobą wiekiem, powikłaniami i sposobem kontroli choroby podstawowej.

Osoby z powikłaniami cukrzycowymi posiadają prawdopodobnie wyższe ryzyko osiągnięcia gorszych rezultatów leczenia COVID-19 niż chorzy na cukrzycę bez powikłań lub innych schorzeń bez względu na typ choroby.

Producenci leków nie zgłaszają problemów z dostępem do preparatów insuliny oraz innych środków wynikających z pandemii COVID-19.

Wiodący producenci na świecie podają, że COVID-19 nie ma wpływu na obecne możliwości produkcji i dystrybucji insuliny oraz innych środków potrzebnych do leczenia cukrzycy. Monitorujemy tę sytuację, tak aby w razie jakichkolwiek zmian przekazać aktualne informacje.

Stosowanie ACE-inhibitorów i sartanów

W mediach pojawiły się inforomacje mogące wzbudzić obawy co do stosowania leków z tech grup w okresie infekcji CoV-19 .

W świetle dostępnych aktualnych informacji nie ma podstaw do modyfikacji terapii – rezygnacji z leczenia inhibitorem konwertazy lub sartanem

Jest to jednocześnie aktualne stanowisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Jeśli COVID-19 rozprzestrzenia się w twojej społeczności, stosuj dodatkowe środki ostrożności, zachowując właściwą odległość od innych osób. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko zakażenia nowym wirusem. Jeżeli możesz zostań w domu.

Przygotuj plan na wypadek ewentualnego zachorowania:

Zgromadź potrzebne materiały:

 • Numery telefonów do lekarzy i zespołu terapeutycznego, apteki oraz ubezpieczyciela.
 • Listę leków, które stosujesz i ich dawki (w tym witamin i suplementów).
 • Zestaw produktów zawierających cukry proste, takich jak słodzone napoje gazowane, miód, dżem, galaretki lub landrynki na wypadek hipoglikemiii dużego osłabienia spowodowanego chorobą, które utrudnia normalne przyjmowanie pokarmów.
 • Przygotuj sobie zapas insuliny na tydzień do przodu na wypadek choroby lub niemożności wykupienia kolejnej recepty.
 • Dodatkowe środki, jak płyn dezynfekujący na bazie alkoholu i mydło do odkażania/mycia rąk.
 • Glukagon i testy paskowe do badania stężenia ciał ketonowych w moczu, jeżeli jesteś leczony insuliną
 • Przygotuj odpowiedni zapas artykułów gospodarstwa domowego i produktów żywnościowych na wypadek konieczności pozostania w domu przez dłuższy czas.

Porozmawiaj z członkiem zespołu terapeutycznego na następujące tematy:

 • Kiedy należy zadzwonić do gabinetu lekarza (w sprawie stężenia ketonów w moczu, zmian w diecie, dawek leków, itd.).
 • Jak często należy kontrolować poziom cukru we krwi.
 • Kiedy należy oznaczyć stężenie ketonów w moczu.
 • Jakie leki należy przyjmować na przeziębienie, grypę, infekcje wirusowe.
 • Jak należy dostosować leczenie cukrzycy w trakcie choroby.

Codziennie przestrzegaj odpowiednich środków ostrożności:

 • Unikaj bliskiego kontaktu z chorymi osobami.
 • Stosuj działania profilaktyczne:Często myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund; szczególnie po czyszczeniu nosa, kaszlnięciu, kichnięciu lub po pobycie w miejscu publicznym.
 • Jeśli woda i mydło nie są dostępne, stosuj płyn odkażający zawierający co najmniej 60% alkoholu.
 • Jeśli to tylko możliwe, unikaj dotykania często używanych powierzchni w miejscach publicznych, takich jak przyciski w windzie, klamki, drzwi, poręcze; unikaj podawania ręki na przywitanie, itd., Jeśli musisz czegoś dotknąć, używaj chusteczki lub rękawa.
 • Po dotknięciu tych powierzchni umyj ręce.
 • Unikaj dotykania twarzy, nosa, oczu, itd.
 • Myj i dezynfekuj powierzchnie i przedmioty w domu, aby usunąć zarazki: regularnie czyść często dotykane powierzchnie (np. stoły, klamki drzwi, włącznik światła, uchwyty, biurka, toalety, kurki i telefony komórkowe)
 • Unikaj zatłoczonych, słabo wentylowanych miejsc. Ryzyko kontaktu z wirusami przenoszonymi drogą kropelkową, jak COVID-19, wzrasta w zatłoczonych, zamkniętych pomieszczeniach o słabym przepływie powietrza, w których znajdują się chore osoby.
 • Zrezygnuj z wszystkich niepotrzebnych podróży, w tym z zaplanowanych wyjazdów;.

Obserwuj, czy nie występują u ciebie objawy ostrzegawcze COVID-19 wymagające pilnej interwencji medycznej:

Jeśli wystąpią u ciebie takie objawy, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie z lekarzem. U dorosłych objawy ostrzegawcze wymagające pilnej interwencji medycznej obejmują:

 • Trudności w oddychaniu lub duszność.
 • Utrzymujący się ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej.
 • Splątanie lub trudności z obudzeniem się.
 • Zasinienie warg lub twarzy.

Jeśli czujesz, że rozwijają się u ciebie objawy choroby, skontaktuj się telefonicznie ze swoim lekarzem:

Zwróć uwagę na potencjalne objawy COVID-19, jak gorączka, suchy kaszel i duszność.

Przed rozmową telefoniczną z lekarzem przygotuj:

 • Wyniki pomiaru glikemii.
 • Wynik pomiaru stężenia ciał ketonowych w moczu.
 • Zapisuj i podaj ilość przyjętych płynów (możesz do tego celu wykorzystać butelkę o pojemności 1 litra).
 • Jasno określ odczuwane objawy (na przykład: czy masz nudności? Czy masz tylko zatkany nos?).
 • Zapytaj o to, jak w tej sytuacji należy kontrolować cukrzycę.

Dowiedz się, jak masz postępować, kiedy zachorujesz:

Poniżej znajduje się kilka częstych wskazówek, z których możesz skorzystać:

 • Pij dużo płynów. Jeśli wymiotujesz, przyjmuj płyny małymi łyczkami, co 15 minut, żeby uniknąć odwodnienia.
 • Jeśli zaobserwujesz spadek poziomu cukru (poniżej 70 mg/dl lub zalecanego docelowego przedziału glikemii), spożyj 15 gramów łatwo przyswajalnych cukrów prostych, jak miód, dżem, galaretka, sok lub słodzony napój typu coca cola i skontroluj poziom cukru za 15 minut, aby upewnić się, czy poziom glikemii wzrasta. Wykonuj dodatkowe oznaczenia poziomu cukru w ciągu dnia i w nocy (zazwyczaj co 2–3 godziny; jeśli używasz urządzenia do ciągłego monitorowania glikemii [CGM], często sprawdzaj odczyty).
 • Jeśli stwierdzisz u siebie wysoki poziom cukru (powyżej 250 mg/dl) więcej niż w 2 kolejnych oznaczeniach, sprawdź stężenie ketonów w moczu, aby uniknąć rozwoju CKK.
 • Jeśli w teście paskowym stwierdzisz średni lub wysoki poziom ketonów (ewentualnie ślad lub niski poziom ketonów zgodnie ze wskazówkami lekarza), niezwłocznie skontaktuj się z gabinetem lekarza.
 • Pamiętaj o tym, że acetaminofen (Paracetomol) wpływa na wartości glikemii mierzone przez niektóre urządzenia CGM (Dexcom G5, MedtronicEnlite i Guardian). Dla pewności oznacz poziom cukru na glukometrze.
 • Umyj ręce i oczyść miejsce iniekcji/infuzji oraz nakłucia opuszki palca wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu.

Aby uzyskać więcej informacji, należy dzwonić na numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – 800 190 590.

 • Listę wszystkich stacji sanitarno-epidemiologicznych (wojewódzkich i powiatowych) można znaleźć na stronie GIS.
 • Listę szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych działających na terenie całego kraju znaleźć można na stronie Ministerstwa Zdrowia.
 • Praktyczne informacje na temat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem można uzyskać na stronie www.gov.pl/koronawirus

W imieniu ZG Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek
Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii

Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Materiał przygotowany w oparciu o zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego zaadaptowane dla warunków polskich oraz Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Podziękowania dla NovoNordisk za pomoc w tłumaczeniu części materiału

Źródło: https://cukrzyca.info.pl/

„Opłatkowe” spotkania integracyjne w Regionie.

Biłgoraj 2020
Biłgoraj 2020
Hrubieszów 2020
Hrubieszów 2020
Hrubieszów 2020
Hrubieszów 2020
Wizyta Pani Prezes ZG PSD u Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski.
Spotkanie z panem Burmistrzem oraz Przewodniczącym Rady Miasta.
Tomaszów Lubelski 2020
tomaszów Lubelski 2020
Tomaszów Lubelski 2020.
Tomaszów Luberlski 2020.

Wręczono nagrody i odznaczenia:

STATUETKI  ZG PSD:

Pani Maryla Symczuk – Starosta Hrubieszowski

Pan Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski

Pan Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

Pan Leszek Dmitroca – Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów

STATUETKA  KP PSD:   podziękowanie Franciszek Tadeusz Depka

MEDALE   PSD „Razem w Walce z cukrzycą”

Pan Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski

Ks. kan. Grzegorz Chabros, Dziekan Dekanatu Tomaszów Lubelski – Północ 

Ks. kap. Józef Rzechuła Szpital Tomaszów Lubelski

Pan Franciszek Depka Skarbnik Koła Powiatowego PSD

w Tomaszowie Lubelskim

DYPLOM UZNANIA PSD:

Pani Katarzyna Kyć Dyrektor PCPR Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

MEDALE I ODZNACZENIA PSD:

Kol. Maria Semenowicz – Medal „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą”

Kol. Ryszard Smyrski – Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”

Kol. Zofia Szpyrka – Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”

Kol. Maria Semenowicz – Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”

W imieniu OR PSD oraz Kół: Biłgoraj, Hrubieszów i Tomaszów Lubelski szczególne podziękowania za pomoc w organizacji spotkania „opłatkowego” dla:

 Prezesa Zarządu Głównego PSD – pani Anny Śliwińskiej;

Starosty Powiatu Hrubieszowskiego – pani Maryli Symczuk;

Starosty Powiatu Tomaszowskiego – pana  Henryka Karwana;

 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski – pana  Wojciecha Żukowskiego;

 Wicestarosty Powiatu Tomaszowskiego – pana  Jarosława Korzenia;

 Dziekana Dekanatu Tomaszów Południe – ks. proboszcza Grzegorza Chabrosa;

 Kapelana chorych – ks. Józefa  Rzechuły;

Lekarza diabetologa – pani Wiesławy  Kurzępy;

Dyrektor PCPR – pani Katarzyny Kyć;

Pana Ireneusza Prochowicza;

Właściciela firmy VALDI – pana Waldemara Harbuza;

 Prezes Banku Spółdzielczego – pani Iwony  Jedlińskiej;

Przedstawiciela firmy Techdow Pharma Poland – pana  Marcina Palonki;

Przedstawiciela firmy Hand Prod – pana   Marcina Mąkowskiego;

Firmy PRAKTIBUD Tomaszów Lubelski Adam Gwizdała;

Prezes Koła Powiatowego PSD w Tomaszowie Lubelskim – pani Edyty Mateji, współgospodarza;

Prezes Koła PSD w Biłgoraju – pani  Krystyny Różanieckiej oraz delegacji  Koła PSD w Biłgoraju;

Delegacji Koła Diabetyków w Hrubieszowie;

Członków KP PSD w Tomaszowie Lubelskim.

Nowe władze PSD

Dnia 17.11 w Warszawie odbyło się IX Krajowe Walne Zebranie Delegatów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Zebranie uchwaliło nowy Statut oraz wymagane regulaminy, jak również wybrało nowe władze na kadencję 2019-2023.
Prezesem została ponownie Pani Anna Śliwińska.

Nowy Zarząd Główny:
Anna Śliwińska – Prezes
Janusz Przytocki – Wiceprezes
Barbara Tometczak – Sekretarz
Jan Zrajko – Skarbnik
Ewa Dygaszewicz – Członek
Teresa Jaskóła – Członek
Monika Kaczmarek – Członek

Nowa Główna Komisja Rewizyjna:
Jerzy Głogowski – Przewodniczący
Władysław Kubiński – Zastępca Przewodniczącego
Beata Pacholak – Sekretarz
Barbara Dudek – Członek
Jan Fijałkowski – Członek
Marian Krótki – Członek

Nowy Główny Sąd Koleżeński:
Zdzisław Kozłowski – Przewodniczący
Andrzej Tomczak – Zastępca Przewodniczącego
Justyna Żyndul – Sekretarz
Jan Dąmbrowski – Członek
Mieczysław Jakób – Członek
Ryszard Matuszak – Członek
Henryka Pietrzak – Członek
Anna Ściążko – Członek
Zbigniew Wawrzyńczak – Członek

Na ręce Pani Prezes Anny Śliwińskiej, życzenia sukcesów nowym władzom złożył Honorowy Prezes PSD Andrzej Bauman.

dav

Wybór władz w takiej obsadzie, zapewnia członkom Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jego społecznikowski charakter oraz profesjonalizm zarządzania.

II Forum Liderów Stowarzyszeń Pacjenckich

W dniach 15-16 listopada 2019 r. w Warszawie, w ramach kampanii „Razem ścigamy się z cukrzycą” w Hotelu Sangate Airport odbyło się II Forum Liderów Stowarzyszeń Pacjenckich, w którym wzięło udział około 250 liderów Oddziałów i Kół PSD, działających na rzecz poprawy jakości życia osób z cukrzycą typu 1 i 2.

Poruszono wiele ważnych tematów dotyczących zdrowego stylu życia, leczenia cukrzycy, zarządzania oraz pozyskiwania finansowania organizacji pozarządowych. Liderzy mieli okazję wzmocnić swoje kompetencje zarówno uczestnicząc w wykładach, jak i występując w roli mówców prezentując swoje sukcesy i osiągnięcia.

Następnie Monika Zamarlik – ekspert oceny projektów finansowanych ze środków rządowych i unijnych – podzieliła  się doświadczeniami, gdzie szukać środków na realizację projektów odpowiadających potrzebom organizacji pozarządowej. Pokazała jak napisać dobry projekt, a z projektu przygotować wniosek, który zyska dofinansowanie.

Drugi dzień Forum rozpoczął wykład na temat nowoczesnych schematów leczenia cukrzycy, który przeprowadziła dr Alicja Milarczyk – diabetolog z Centralnego Szpitala klinicznego MSWiA. Wykład poszerzył wiedzę o nowy metodach terapii cukrzycy typu 2 wg zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia redukującego ryzyko sercowo-naczyniowe. Po nim odbyła się prezentacja raportu „Serce dla cukrzycy” dokonana przez Marka Kustosza, z którego wynika, że sytuacja opieki nad pacjentami z cukrzycą w Polsce wymaga pilnej poprawy.

Na zakończenie spotkania odbył się panel wymiany doświadczeń, podczas którego wybrani uczestnicy, liderzy Oddziałów i Kół PSD z całego kraju, zaprezentowali przykłady swojej działalności. Mieli też okazję podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i sukcesami we współpracy z samorządami, mediami, ekspertami. Panel wywołał dyskusję,  falę komentarzy i gratulacji.

IX Krajowe Walne Zebranie Delegatów

Warszawa, 17.11.2019 godz. 09:00

Porządek obrad

1. Otwarcie zebrania i powitanie gości;

2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i prezydium zebrania; 3. Przyjęcie Porządku Obrad;

4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków; 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania;

6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu (sprawozdanie Prezesa Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego; dyskusja);

7. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu PSD oraz Regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

8. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowego Statutu PSD oraz Regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

9. Podjęcie uchwały o sposobach (trybie) głosowania przy wyborach Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

10. Ustalenie listy kandydatów do Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

11. Wybory Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

12. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

13. Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

14. Przedstawienie projektu Uchwały Programowej IX Krajowego Walnego Zebrania Delegatów; dyskusja;

15. Przyjęcie Uchwały Programowej IX Krajowego Walnego Zebrania Delegatów;

16. Wolne wnioski;

17. Zakończenie Zebrania.

Program ramowy Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

Warszawa, 15.11.2019
Sangate Hotel Airport
ul. Komitetu Obrony Robotników 32

10:00 – rejestracja uczestników
10:00-15:00 – wystawa firm diabetologicznych
11:00-11:45 – uroczyste otwarcie:
                         wystąpienia gospodarzy i gości
                         wręczenie odznaczeń
11:45-12:30 – debata ekspertów dotycząca opieki diabetologicznej w Polsce
12:30-13:00 – przerwa kawowa
13:00-14:30 – część edukacyjna
14:30-14:50 – występ artystyczny
14:50-15:00 – losowanie nagród
15:00 – obiad

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 4.11 do Biura ZG PSD tel. 22 668 47 19 lub sekretariat@diabetyk.org.pl