„Opłatkowe” spotkania integracyjne w Regionie.

Biłgoraj 2020
Biłgoraj 2020
Hrubieszów 2020
Hrubieszów 2020
Hrubieszów 2020
Hrubieszów 2020
Wizyta Pani Prezes ZG PSD u Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski.
Spotkanie z panem Burmistrzem oraz Przewodniczącym Rady Miasta.
Tomaszów Lubelski 2020
tomaszów Lubelski 2020
Tomaszów Lubelski 2020.
Tomaszów Luberlski 2020.

Wręczono nagrody i odznaczenia:

STATUETKI  ZG PSD:

Pani Maryla Symczuk – Starosta Hrubieszowski

Pan Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski

Pan Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

Pan Leszek Dmitroca – Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów

STATUETKA  KP PSD:   podziękowanie Franciszek Tadeusz Depka

MEDALE   PSD „Razem w Walce z cukrzycą”

Pan Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski

Ks. kan. Grzegorz Chabros, Dziekan Dekanatu Tomaszów Lubelski – Północ 

Ks. kap. Józef Rzechuła Szpital Tomaszów Lubelski

Pan Franciszek Depka Skarbnik Koła Powiatowego PSD

w Tomaszowie Lubelskim

DYPLOM UZNANIA PSD:

Pani Katarzyna Kyć Dyrektor PCPR Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

MEDALE I ODZNACZENIA PSD:

Kol. Maria Semenowicz – Medal „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą”

Kol. Ryszard Smyrski – Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”

Kol. Zofia Szpyrka – Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”

Kol. Maria Semenowicz – Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”

W imieniu OR PSD oraz Kół: Biłgoraj, Hrubieszów i Tomaszów Lubelski szczególne podziękowania za pomoc w organizacji spotkania „opłatkowego” dla:

 Prezesa Zarządu Głównego PSD – pani Anny Śliwińskiej;

Starosty Powiatu Hrubieszowskiego – pani Maryli Symczuk;

Starosty Powiatu Tomaszowskiego – pana  Henryka Karwana;

 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski – pana  Wojciecha Żukowskiego;

 Wicestarosty Powiatu Tomaszowskiego – pana  Jarosława Korzenia;

 Dziekana Dekanatu Tomaszów Południe – ks. proboszcza Grzegorza Chabrosa;

 Kapelana chorych – ks. Józefa  Rzechuły;

Lekarza diabetologa – pani Wiesławy  Kurzępy;

Dyrektor PCPR – pani Katarzyny Kyć;

Pana Ireneusza Prochowicza;

Właściciela firmy VALDI – pana Waldemara Harbuza;

 Prezes Banku Spółdzielczego – pani Iwony  Jedlińskiej;

Przedstawiciela firmy Techdow Pharma Poland – pana  Marcina Palonki;

Przedstawiciela firmy Hand Prod – pana   Marcina Mąkowskiego;

Firmy PRAKTIBUD Tomaszów Lubelski Adam Gwizdała;

Prezes Koła Powiatowego PSD w Tomaszowie Lubelskim – pani Edyty Mateji, współgospodarza;

Prezes Koła PSD w Biłgoraju – pani  Krystyny Różanieckiej oraz delegacji  Koła PSD w Biłgoraju;

Delegacji Koła Diabetyków w Hrubieszowie;

Członków KP PSD w Tomaszowie Lubelskim.

Nowe władze PSD

Dnia 17.11 w Warszawie odbyło się IX Krajowe Walne Zebranie Delegatów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Zebranie uchwaliło nowy Statut oraz wymagane regulaminy, jak również wybrało nowe władze na kadencję 2019-2023.
Prezesem została ponownie Pani Anna Śliwińska.

Nowy Zarząd Główny:
Anna Śliwińska – Prezes
Janusz Przytocki – Wiceprezes
Barbara Tometczak – Sekretarz
Jan Zrajko – Skarbnik
Ewa Dygaszewicz – Członek
Teresa Jaskóła – Członek
Monika Kaczmarek – Członek

Nowa Główna Komisja Rewizyjna:
Jerzy Głogowski – Przewodniczący
Władysław Kubiński – Zastępca Przewodniczącego
Beata Pacholak – Sekretarz
Barbara Dudek – Członek
Jan Fijałkowski – Członek
Marian Krótki – Członek

Nowy Główny Sąd Koleżeński:
Zdzisław Kozłowski – Przewodniczący
Andrzej Tomczak – Zastępca Przewodniczącego
Justyna Żyndul – Sekretarz
Jan Dąmbrowski – Członek
Mieczysław Jakób – Członek
Ryszard Matuszak – Członek
Henryka Pietrzak – Członek
Anna Ściążko – Członek
Zbigniew Wawrzyńczak – Członek

Na ręce Pani Prezes Anny Śliwińskiej, życzenia sukcesów nowym władzom złożył Honorowy Prezes PSD Andrzej Bauman.

dav

Wybór władz w takiej obsadzie, zapewnia członkom Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jego społecznikowski charakter oraz profesjonalizm zarządzania.

II Forum Liderów Stowarzyszeń Pacjenckich

W dniach 15-16 listopada 2019 r. w Warszawie, w ramach kampanii „Razem ścigamy się z cukrzycą” w Hotelu Sangate Airport odbyło się II Forum Liderów Stowarzyszeń Pacjenckich, w którym wzięło udział około 250 liderów Oddziałów i Kół PSD, działających na rzecz poprawy jakości życia osób z cukrzycą typu 1 i 2.

Poruszono wiele ważnych tematów dotyczących zdrowego stylu życia, leczenia cukrzycy, zarządzania oraz pozyskiwania finansowania organizacji pozarządowych. Liderzy mieli okazję wzmocnić swoje kompetencje zarówno uczestnicząc w wykładach, jak i występując w roli mówców prezentując swoje sukcesy i osiągnięcia.

Następnie Monika Zamarlik – ekspert oceny projektów finansowanych ze środków rządowych i unijnych – podzieliła  się doświadczeniami, gdzie szukać środków na realizację projektów odpowiadających potrzebom organizacji pozarządowej. Pokazała jak napisać dobry projekt, a z projektu przygotować wniosek, który zyska dofinansowanie.

Drugi dzień Forum rozpoczął wykład na temat nowoczesnych schematów leczenia cukrzycy, który przeprowadziła dr Alicja Milarczyk – diabetolog z Centralnego Szpitala klinicznego MSWiA. Wykład poszerzył wiedzę o nowy metodach terapii cukrzycy typu 2 wg zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia redukującego ryzyko sercowo-naczyniowe. Po nim odbyła się prezentacja raportu „Serce dla cukrzycy” dokonana przez Marka Kustosza, z którego wynika, że sytuacja opieki nad pacjentami z cukrzycą w Polsce wymaga pilnej poprawy.

Na zakończenie spotkania odbył się panel wymiany doświadczeń, podczas którego wybrani uczestnicy, liderzy Oddziałów i Kół PSD z całego kraju, zaprezentowali przykłady swojej działalności. Mieli też okazję podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i sukcesami we współpracy z samorządami, mediami, ekspertami. Panel wywołał dyskusję,  falę komentarzy i gratulacji.

IX Krajowe Walne Zebranie Delegatów

Warszawa, 17.11.2019 godz. 09:00

Porządek obrad

1. Otwarcie zebrania i powitanie gości;

2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i prezydium zebrania; 3. Przyjęcie Porządku Obrad;

4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków; 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania;

6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu (sprawozdanie Prezesa Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego; dyskusja);

7. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu PSD oraz Regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

8. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowego Statutu PSD oraz Regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

9. Podjęcie uchwały o sposobach (trybie) głosowania przy wyborach Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

10. Ustalenie listy kandydatów do Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

11. Wybory Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

12. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

13. Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

14. Przedstawienie projektu Uchwały Programowej IX Krajowego Walnego Zebrania Delegatów; dyskusja;

15. Przyjęcie Uchwały Programowej IX Krajowego Walnego Zebrania Delegatów;

16. Wolne wnioski;

17. Zakończenie Zebrania.

Program ramowy Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

Warszawa, 15.11.2019
Sangate Hotel Airport
ul. Komitetu Obrony Robotników 32

10:00 – rejestracja uczestników
10:00-15:00 – wystawa firm diabetologicznych
11:00-11:45 – uroczyste otwarcie:
                         wystąpienia gospodarzy i gości
                         wręczenie odznaczeń
11:45-12:30 – debata ekspertów dotycząca opieki diabetologicznej w Polsce
12:30-13:00 – przerwa kawowa
13:00-14:30 – część edukacyjna
14:30-14:50 – występ artystyczny
14:50-15:00 – losowanie nagród
15:00 – obiad

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 4.11 do Biura ZG PSD tel. 22 668 47 19 lub sekretariat@diabetyk.org.pl

W dniach 20-21 września odbyło się XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne w Toruniu

W dniach 20-21 września 2019 r. odbyło się XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne oraz XVI Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości w Toruniu. Sympozjum  jest organizowane corocznie od 1997 roku we współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Patronat Honorowy nad w/w wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia, który od lat także wspiera finansowo „Święto Diabetyków w Toruniu” oraz Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska.

Sympozjum zgromadziło ponad 1000 osób chorych na cukrzycę z ponad 300 kół i oddziałów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z całego kraju, około 100 lekarzy zajmujących się cukrzycą i jej powikłaniami oraz około 2000 mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, którzy chorują na cukrzycę, mają w rodzinie osoby chore na cukrzycę lub są zagrożeni cukrzycą.

Po uroczystym otwarciu Targów Diabetica Expo 2019 nastąpiło wręczanie medali  „Za Zwycięstwo nad Cukrzycą”. Osoby odznaczone to:

Barbara Olszewska-Gibas, Zbigniew Górski Jerzy Walentynowicz, Wojciech Lepak, Piotr Kriesel, Bogumiła Klein, Jerzy Dunajski, Alina Zajkowska, Lucyna Majka, Leszek Kruszewski, Jerzy Czajkowski, Jadwiga Gil, Wiesław Wiśniewski, Jarosław Muzal, Jan Ostrowski, Teresa Wojnowska, Barbara Okońska, Leszek Janasik, Karol Machtel, Beata Nowak, Mirosław Sieradzki, Joanna Pacuk, Roman Siatka, Katarzyna Łęgowska, Henryk Jachimczyk.

Po części oficjalnej rozpoczęły się wykłady, których tematem były m.in.: zaburzenia płodności u osób otyłych, zaburzenia homeostazy w otyłości, neuropatia cukrzycowa – jak na co dzień skutecznie przeciwdziałać powikłaniom w cukrzycy, wpływ hiperglikemii na funkcje centralnego układu nerwowego. Prowadzący to m.in: prof dr hab. n. med. Irena Ponikowska, prof. dr hab. n. med. Danuta Rość, prof. dr hab. med. Anna Noczyńska i wielu innych.

Oprócz wykładów prowadzonych przez lekarzy, swoje prezentacje przedstawili członkowie naszego Stowarzyszenia. Prezes Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego p. Ewa Dygaszewicz, która jest dietetykiem oraz edukatorem diabetologicznym wygłosiła wykład na temat roli błonnika pokarmowego w diecie osób z cukrzycą, a Władysław Kubiński, prezes Koła Miejsko-Powiatowego w Działdowie opowiedział o działalności swojego oddziału oraz zaprezentował książkę pt. „Cukrzyca w Polsce – powinno być lepiej”, napisanej pod kierownictwem prof. Jana Tatonia.

Dodatkowo wystąpił w Toruniu Andrzej Michalik, podróżnik z cukrzycą, który opowiadał o swoich słodkich wyprawach.

W tym roku odbyły się również warsztaty dla pacjentów z zakresu pierwszej pomocy oraz warsztaty pt.: „Z cukrzycą przez życie, ale na własnych nogach – czyli co pacjent z cukrzycą powinien wiedzieć na temat profilaktyki stopy cukrzycowej”.

W Foyer Auli UMK w Toruniu miała miejsce wystawa produktów diagnostycznych, spożywczych, suplementów diety oraz kosmetyków. Na stoiskach wystawcy przedstawili szeroką ofertę produktów dla osób chorych na cukrzycę oraz osób otyłych, począwszy od nowoczesnych pomp insulinowych prostych w obsłudze i coraz wygodniejszych glukometrów, po ciśnieniomierze, światłolecznictwo, urządzenia do rehabilitacji, dietetyczne napoje i produkty spożywcze, kosmetyki do pielęgnacji skóry chorego, suplementy diety, po specjalistyczną innowacyjną odzież.

Na koniec odbył  się, jak co roku, konkurs z nagrodami dla uczestników, w którym można było wygrać m.in. suplementy diety, kosmetyki pielęgnacyjne, jak również wyjazd nad morze i w góry. Sponsorami nagród byli wystawcy, którzy prezentowali swoje wyroby w Toruniu.