Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Punkt Dydaktyczno Informacyjny, Oddział Rejonowy oraz Koło Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim,

22 – 600 Tomaszów Lubelski

ul. Siwa Dolina 2A.

Adres do korespondencji:

Pasieki ul. Mickiewicza 1/1. 22 – 600 Tomaszów Lubelski
Numer KRS: 0000037573 poz. 38.
Nr konta: PKO S.A. O/Tomaszów Lubelski
Rachunek: 04 1240 2832 1111 0010 9030 8128
Kontakt telefoniczny: 691 505 852

e-mali: karolasek@op.pl