Misja

Ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych, edukacja diabetologiczna, działalność charytatywna.