II Forum Liderów Stowarzyszeń Pacjenckich

W dniach 15-16 listopada 2019 r. w Warszawie, w ramach kampanii „Razem ścigamy się z cukrzycą” w Hotelu Sangate Airport odbyło się II Forum Liderów Stowarzyszeń Pacjenckich, w którym wzięło udział około 250 liderów Oddziałów i Kół PSD, działających na rzecz poprawy jakości życia osób z cukrzycą typu 1 i 2.

Poruszono wiele ważnych tematów dotyczących zdrowego stylu życia, leczenia cukrzycy, zarządzania oraz pozyskiwania finansowania organizacji pozarządowych. Liderzy mieli okazję wzmocnić swoje kompetencje zarówno uczestnicząc w wykładach, jak i występując w roli mówców prezentując swoje sukcesy i osiągnięcia.

Następnie Monika Zamarlik – ekspert oceny projektów finansowanych ze środków rządowych i unijnych – podzieliła  się doświadczeniami, gdzie szukać środków na realizację projektów odpowiadających potrzebom organizacji pozarządowej. Pokazała jak napisać dobry projekt, a z projektu przygotować wniosek, który zyska dofinansowanie.

Drugi dzień Forum rozpoczął wykład na temat nowoczesnych schematów leczenia cukrzycy, który przeprowadziła dr Alicja Milarczyk – diabetolog z Centralnego Szpitala klinicznego MSWiA. Wykład poszerzył wiedzę o nowy metodach terapii cukrzycy typu 2 wg zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia redukującego ryzyko sercowo-naczyniowe. Po nim odbyła się prezentacja raportu „Serce dla cukrzycy” dokonana przez Marka Kustosza, z którego wynika, że sytuacja opieki nad pacjentami z cukrzycą w Polsce wymaga pilnej poprawy.

Na zakończenie spotkania odbył się panel wymiany doświadczeń, podczas którego wybrani uczestnicy, liderzy Oddziałów i Kół PSD z całego kraju, zaprezentowali przykłady swojej działalności. Mieli też okazję podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i sukcesami we współpracy z samorządami, mediami, ekspertami. Panel wywołał dyskusję,  falę komentarzy i gratulacji.

2 thoughts on “II Forum Liderów Stowarzyszeń Pacjenckich”

 1. MelvinAxiop

  Appreciating What You Have In Your Life

  Your go-to resource for practical, step-by-step guides on writing beautiful college essays and putting together an awesome college application. Third; examples of free examples of essays found in the internet, custom writing services and past papers from colleagues. Incase you have an essay writing assignment that you are expected hand in within the shortest time possible, get our fast essay writing help service.

  Essay writing is difficult, complex and frustrating, and our company wants to make this experience better. Find tips on writing college admission essays and more. Great essay, I based one of my school essays off this. This way we all know that we all know we tend to be hiring the very best and most proficient writers available on the market that will help you with writing personal essay , no matter which kind of essay you are searching for.

  at bing
  speaking of
  why not try here

  Writing Articles From AMAZINES.COM

  What is the purpose of writing an essay? Brainstorming is solely done for creating different ideas, so make sure you are developing some interesting ideas otherwise there is no use of brainstorming for response essays and if in case you have been provided the supplementary resources then you will only have to take information and generate ideas from the material given.

  To begin with, national honor society essays are written by students as an appeal for nomination for National Honor society. The only way to gain this skill is to write essays. Custom essay writing service ProfEssays goes on analyzing different types of essays. Final words of advice are to logically arrange the cause and effect essay material because sometimes students neglect this aspect leading to very bad grades.

  The Strength And Weaknesses Of The League Of Nations
  English Essay Help. #1 UK Essay Service. Reputable & Trusted!
  Persuasive Essay
  1fbff8d

 2. karolasek

  Celem Stowarzyszenia jest realizacja celów statutowych. Esej z definicji jest refleksją; wypadkową obserwacji i doświadczeń osób, zajmujących się profesjonalnie daną dyscypliną. Strona – którą prowadzę, jest par excellence informacyjną. dziękuję za sugestię i łączę wyrazy szacunku. Administrator.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *