II Forum Liderów Stowarzyszeń Pacjenckich

W dniach 15-16 listopada 2019 r. w Warszawie, w ramach kampanii „Razem ścigamy się z cukrzycą” w Hotelu Sangate Airport odbyło się II Forum Liderów Stowarzyszeń Pacjenckich, w którym wzięło udział około 250 liderów Oddziałów i Kół PSD, działających na rzecz poprawy jakości życia osób z cukrzycą typu 1 i 2.

Poruszono wiele ważnych tematów dotyczących zdrowego stylu życia, leczenia cukrzycy, zarządzania oraz pozyskiwania finansowania organizacji pozarządowych. Liderzy mieli okazję wzmocnić swoje kompetencje zarówno uczestnicząc w wykładach, jak i występując w roli mówców prezentując swoje sukcesy i osiągnięcia.

Następnie Monika Zamarlik – ekspert oceny projektów finansowanych ze środków rządowych i unijnych – podzieliła  się doświadczeniami, gdzie szukać środków na realizację projektów odpowiadających potrzebom organizacji pozarządowej. Pokazała jak napisać dobry projekt, a z projektu przygotować wniosek, który zyska dofinansowanie.

Drugi dzień Forum rozpoczął wykład na temat nowoczesnych schematów leczenia cukrzycy, który przeprowadziła dr Alicja Milarczyk – diabetolog z Centralnego Szpitala klinicznego MSWiA. Wykład poszerzył wiedzę o nowy metodach terapii cukrzycy typu 2 wg zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia redukującego ryzyko sercowo-naczyniowe. Po nim odbyła się prezentacja raportu „Serce dla cukrzycy” dokonana przez Marka Kustosza, z którego wynika, że sytuacja opieki nad pacjentami z cukrzycą w Polsce wymaga pilnej poprawy.

Na zakończenie spotkania odbył się panel wymiany doświadczeń, podczas którego wybrani uczestnicy, liderzy Oddziałów i Kół PSD z całego kraju, zaprezentowali przykłady swojej działalności. Mieli też okazję podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i sukcesami we współpracy z samorządami, mediami, ekspertami. Panel wywołał dyskusję,  falę komentarzy i gratulacji.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *