Spotkanie

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Punktu Dydaktyczno Informacyjnego, Koła Powiatowego oraz Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim. Słowa wdzięczności i podziękowania dla ks. Józefa Rzechuły – wieloletniego duszpasterza diabetyków. Nowym kapelanem został ks. Grzegorz Chabros. Obowiązkowo zbadano poziom stężenia glukozy we krwi Staroście Henrykowi Karwanowi, Jego zastępcy Jarosławowi Korzeniowi, Burmistrzowi Miasta Wojciechowi Żukowskiemu, ks.Józefowi Rzechule, ks. Grzegorzowi Chabrosowi, Pani Prezes MPGKiM Renacie Miziuk, Pani Dyrektor Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Annie Syty oraz Zarządowi Koła Powiatowego i Oddziału Rejonowego PSD obecnymi na uroczystości. Wyniki stanowią tajemnicę służbową.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *