XX lecie Koła Powiatowego PSD w Biłgoraju

W sobotę 23 października zorganizowano uroczystości jubileuszowe Koła.
Rozpoczęły się one od mszy św. odprawionej w kościele pw. Św. Jerzego, następnie uczestnicy wydarzenia zebrali się 
w świetlicy przy ul. Nadstawnej (dawna siedziba MDK).
Na wstępie uroczystości Pani Prezes Koła powitała zebranych gości, a następnie opowiedziała historię Koła Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Biłgoraju.
Koło zostało założone w 2001, a jego Prezesem została kol. Jadwiga Szymańska i funkcję tę pełniła do 2009 roku. 
Przez jeden rok Koło prowadził kol. Feliks Kuna. Od 2010 roku do chwili obecnej Prezesem Koła jest kol. Krystyna Różaniecka. 
Pani Prezes Różaniecka opowiadała o trudnościach lokalowych z jakimi borykało się Koło i o tym, że obecnie dzięki przychylności Burmistrza Miasta Biłgoraj organizacja funkcjonuje w nowym budynku przy ul. Kościuszki 28.
Od chwili powstania do 1 maja 2017 roku Koło Powiatowe należało do struktur Oddziału Wojewódzkiego 
w Lublinie.
Po wystąpieniu z lubelskich struktur Koło współorganizowało Oddział Rejonowy PSD w Tomaszowie Lubelskim.
W Oddziale Rejonowym kol. Krystyna Różaniecka pełni funkcję wiceprezesa.
W opinii lokalnych władz samorządowych oraz Zarządu Głównego PSD Koło Powiatowe w Biłgoraju realizuje cele statutowe stowarzyszenia w sposób szczególnie aktywny, a Prezes Krystyna Różaniecka jest osobą o dużej empatii 
i wrażliwości społecznej. 
Celem działalności Koła jest przede wszystkim szerzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych, osób zagrożonych cukrzycą. 
W ramach zadań Koło organizuje warsztaty z zakresu prawidłowego odżywania,  organizuje też imprezy integracyjne. 
Ponadto zapewnia członkom stały dostęp do lekarza diabetologa, a także do sprzętu ułatwiającego monitoring stanu zdrowia.

                  Podczas sobotnich uroczystości nie zabrakło wyróżnień, wręczono medale, odznaczenia. 
Min. Pani Prezes Krystyna Różaniecka otrzymała Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków a kol. Halina Kręt nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków „Kryształowy Koliber” w kategorii Pielęgniarka Roku 2020”.
Udział w wydarzeniu wzięli m.in.: zastępca Burmistrza Biłgoraja Jarosław Bondyra, Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński oraz członek Zarządu Powiatu Andrzej Łagożny.
Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków reprezentowali; Prezes Zarządu Anna Śliwińska oraz członek Rady Głównej PSD, Prezes Oddziału Rejonowego PSD w Tomaszowie Lubelskim Karol Kosiacki.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *