Przykra wiadomość

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.08.2019 zmarł

HENRYK OCHNIAK

wieloletni dyrektor biura Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, w latach 2010-2016 doradca ZG PSD.
Po przeniesieniu siedziby ZG PSD z Bydgoszczy do Warszawy w latach 2016-2019 sekretarz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD. Autor książki „XXX lat wiary i nadziei – 30 lat Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”.

Zawsze otwarty na problemy innych i pełen zapału do pracy na rzecz osób z cukrzycą. Przez wiele lat wszelkie swoje siły, działania i myśli przeznaczał Stowarzyszeniu. Nagradzany za swoją pracę wysokimi odznaczeniami państwowymi.

Jego odejście stanowi dla nas wszystkich ogromną stratę.

Z wyrazami głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego PSD

Andrzej Bauman – Prezes Honorowy PSD

Gabriela Tomicka – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego PSD

Piknik „Różowej wstążki”

Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim serdecznie dziękuje Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski Panu Wojchechowi Żukowskiemu, Pani Prezes Tomaszowskich Amazonek Ani Gardeckiej, innym współorganizatorom „Pikniku” oraz uczestnikom tegoż. Podziękowania za pomoc w organizacji punktu dla „Cukierków” dla Mirki Pięknej, Urszuli Szałapskiej, Tereni Kosak oraz Andrzeja Homziaka. W podpisie Prezes KP DSP Edyta Mateja.

Stanowisko PSD dotyczące braku refundacji leku Diaprel MR 60 mg

W związku z publikacją wykazu leków refundowanych z dnia 27.06 br, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków pragnie wyrazić swoje rozczarowanie rozstrzygnięciami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi zagwarantowania pacjentom z cukrzycą typu 2 dostępu do farmakoterapii. W obowiązującym od 1.07 br. wykazie leków refundowanych nie znalazły się bowiem oczekiwane od dłuższego czasu zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów nowe leki, a jednocześnie usunięto najczęściej stosowaną postać gliklazydu, w zalecanej przez WHO dawce 60 mg.

W skierowanym do Ministerstwa Zdrowia liście z dnia 22.06 br. apelowaliśmy o kontynuację refundacji dla leku Diaprel MR 60 mg, stosowanego codziennie przez około 200 tysięcy pacjentów. Zwracaliśmy uwagę na ogromne znaczenie ciągłości leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2, u których osiągnięcie kontroli glikemii wymaga często wielu tygodni ścisłej współpracy lekarza i pacjenta. Podjęta przez Ministerstwo Zdrowia decyzja o usunięciu leku Diaprel MR 60 mg z listy refundacyjnej będzie skutkowała skokiem ceny leku, która obecnie kształtuje się na poziomie ok. 19 zł, a 1 lipca nagle wzrośnie do około 30 zł. Zmiana ta będzie przyjęta przez pacjentów ze zdumieniem i ogromnym niepokojem. Chorzy, którzy nie będą mogli zaakceptować nowej, znacząco wyższej ceny będą musieli umówić się na wizytę u swojego lekarza prowadzącego w celu uzgodnienia nowej terapii i uzyskania recepty na nowy lek. Bowiem zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta może dokonać zamiany leku na tańszy odpowiednik, jednak tylko z leku refundowanego. Podjęta przez Ministerstwo Zdrowia decyzja może zatem wiązać się z koniecznością odbycia dodatkowych około 200 000 wizyt przez chorych na cukrzycę typu 2, do tej pory skutecznie leczonych Diaprelem MR 60 mg. Zarówno w ocenie ekspertów, jaki i Stowarzyszenia konieczność modyfikacji terapii, wynikająca z nieuzasadnionych medycznie decyzji o zaprzestaniu refundacji będzie miała jednoznacznie negatywne konsekwencje dla zdrowia pacjentów. Utrata kontroli glikemii prowadzi bowiem do rozwoju choroby i wzrostu ryzyka powikłań.

W tym kontekście decyzja by pozbawić około 200 tysięcy chorych na cukrzycę typu 2 możliwości wyboru dobrze przez nich znanej i tolerowanej terapii z zastosowaniem leku Diaprel MR 60 mg zawierającego substancję czynną pochodzącą z Unii Europejskiej i produkowanego w Polsce, a zatem gwarantującego zarówno jakość zgodną z unijnymi standardami, jak i dostępność do leczenia, jest w naszej ocenie niezrozumiała i zdecydowanie niekorzystna dla naszych pacjentów.

W związku z powyższym, decyzja ta budzi nasz uzasadniony sprzeciw.

Anna Śliwińska
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Spotkanie z diabetykami

Dnia 07.06.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski odbyło się spotkanie władz samorządów powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego, organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz członków Oddziału Rejonowego Polskiego Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim z Posłem na Sejm RP Panem Tomaszem Zielińskim i Panią prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewą Pańkowską, kierującą Instytutem Diabetologii w Warszawie.

Poseł na Sejm RP wręczył p. Adamowi Syrtów Złotą Odznakę Zasłużonego dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład p. prof. nadzw. Ewy Pańkowskiej

o neuropatii cukrzycowej.

Dyskutowano także o tym, dlaczego warto zachęcać samorządy do współpracy w leczeniu cukrzycy i jej powikłań.

Spotkanie objęte było patronatem p. Henryka Karwana – Starosty Powiatu Tomaszowskiego, reprezentowanego przez Wicestarostę, p. Jarosława Korzenia, p. Wojciecha Żukowskiego – Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski oraz p. prof. nadzw. Ewy Pańkowskiej, kierującej Instytutem Diabetologii w Warszawie.

Miłym zaskoczeniem było przybycie Starosty Powiatu Hrubieszowskiego p. Maryli Symczuk oraz Sekretarza Miasta Hrubieszów p. Moniki Podolak.

Partnerzy spotkania: Woerwag Pharma, Hand – Prod., Firma Valdi i Grupa Maestro.

Wszystkim uczestnikom (59 osób) serdecznie dziękujemy.

Zarząd Oddziału Rejonowego PSD w Tomaszowie Lubelskim w osobach:

Prezes Koła PSD w Biłgoraju – p. Krystyna Różaniecka,

Prezes Koła PSD w Tarnogrodzie z upoważnienia – dr Ewa Lukaszczyk,

Prezes Koła PSD w Hrubieszowie – p. Irena Łukiewicz,

Prezes Koła Powiatowego PSD w Tomaszowie Lubelskim – p. Edyta Mateja,

Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim – p. Karol Kosiacki.