XX lecie Koła Powiatowego PSD w Biłgoraju

W sobotę 23 października zorganizowano uroczystości jubileuszowe Koła.
Rozpoczęły się one od mszy św. odprawionej w kościele pw. Św. Jerzego, następnie uczestnicy wydarzenia zebrali się 
w świetlicy przy ul. Nadstawnej (dawna siedziba MDK).
Na wstępie uroczystości Pani Prezes Koła powitała zebranych gości, a następnie opowiedziała historię Koła Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Biłgoraju.
Koło zostało założone w 2001, a jego Prezesem została kol. Jadwiga Szymańska i funkcję tę pełniła do 2009 roku. 
Przez jeden rok Koło prowadził kol. Feliks Kuna. Od 2010 roku do chwili obecnej Prezesem Koła jest kol. Krystyna Różaniecka. 
Pani Prezes Różaniecka opowiadała o trudnościach lokalowych z jakimi borykało się Koło i o tym, że obecnie dzięki przychylności Burmistrza Miasta Biłgoraj organizacja funkcjonuje w nowym budynku przy ul. Kościuszki 28.
Od chwili powstania do 1 maja 2017 roku Koło Powiatowe należało do struktur Oddziału Wojewódzkiego 
w Lublinie.
Po wystąpieniu z lubelskich struktur Koło współorganizowało Oddział Rejonowy PSD w Tomaszowie Lubelskim.
W Oddziale Rejonowym kol. Krystyna Różaniecka pełni funkcję wiceprezesa.
W opinii lokalnych władz samorządowych oraz Zarządu Głównego PSD Koło Powiatowe w Biłgoraju realizuje cele statutowe stowarzyszenia w sposób szczególnie aktywny, a Prezes Krystyna Różaniecka jest osobą o dużej empatii 
i wrażliwości społecznej. 
Celem działalności Koła jest przede wszystkim szerzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych, osób zagrożonych cukrzycą. 
W ramach zadań Koło organizuje warsztaty z zakresu prawidłowego odżywania,  organizuje też imprezy integracyjne. 
Ponadto zapewnia członkom stały dostęp do lekarza diabetologa, a także do sprzętu ułatwiającego monitoring stanu zdrowia.

                  Podczas sobotnich uroczystości nie zabrakło wyróżnień, wręczono medale, odznaczenia. 
Min. Pani Prezes Krystyna Różaniecka otrzymała Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków a kol. Halina Kręt nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków „Kryształowy Koliber” w kategorii Pielęgniarka Roku 2020”.
Udział w wydarzeniu wzięli m.in.: zastępca Burmistrza Biłgoraja Jarosław Bondyra, Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński oraz członek Zarządu Powiatu Andrzej Łagożny.
Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków reprezentowali; Prezes Zarządu Anna Śliwińska oraz członek Rady Głównej PSD, Prezes Oddziału Rejonowego PSD w Tomaszowie Lubelskim Karol Kosiacki.

Smutna wiadomość

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że  w dniu dzisiejszym zmarła nasza Koleżanka Teresa Bronikowska, Prezes Koła w Parczewie oraz Wiceprezes Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim. Różaniec w Jej intencji odbędzie się w piątek (20.08.2021) o godz. 18:00 w Parczewie u „Lipki”. przy ul. Kościelnej oraz w sobotę (21.08.2021) o godz. 13:00. Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia od diabetyków, zrzeszonych w Oddziale Rejonowym PSD i Kół w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tarnogrodzie oraz Tomaszowie Lubelskim. Niech spoczywa w pokoju.

Na prezentowanym zdjęciu Tereska stoi piąta od lewej.

Badania profilaktyczne

Za zgodą Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, Zarząd Koła Powiatowego PSD w Tomaszowie Lubelskim uczestniczył w pikniku „Dni Tomaszowa Lubelskiego”. Dokonano ok. 100 losowych badań stężenia glukozy we krwi oraz pomiarów ciśnienia tetniczego. To kawał dobrej roboty. Wyniki badań potwierdzają sensowność tego typu działań. Brawa i podziękowania dla Uli, Mirki, Edytki i Agnieszki.

20 lat minęło…………….

Historia Koła Powiatowego PSD w Tomaszowie lubelskim – kalendarium.

Listopad 2001 roku: idea zorganizowania w Tomaszowie Lubelskim koła diabetyków.

kol. kol. Mirka Piękna, Andrzej Homziak, Karol Kosiacki.

Grudzień 2001 roku: przy wsparciu kol. kol. Danuty Palak, Urszuli Szałapskiej, Tadeusza Depko, Jerzego Dzirby, zebranie zainteresowanych diabetyków w świetlicy Szpitala Powiatowego. Wybór grupy „inicjatywnej”.

Styczeń 2002 roku: zebranie założycielskie z udziałem Prezesa Koła Diabetyków

w Zamościu.

Odrzucenie propozycji współpracy poza strukturami Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (PSD) i decyzja o wstąpieniu do struktur, a ściślej do Oddziału Wojewódzkiego PSD w Lublinie.

Lata 2002 – 2016 to okres permanentnych zmian lokalizacji miejsc comiesięcznych spotkań tomaszowskich diabetyków, brak stałej siedziby.

Świetlice „Społem”, Nadleśnictwa Tomaszów, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, wirtualne biuro w Centrum Zdrowia, a docelowo świetlica P.R.D.i M

w Tomaszowie Lubelskim.

Wobec trudnej współpracy z Oddziałem Wojewódzkim PSD w Lublinie w dniu 30.06.2016 roku przedstawiciele Kół Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

w Biłgoraju, Hrubieszowie, Parczewie, Tarnogrodzie oraz Tomaszowie Lubelskim,

 podpisali w świetlicy Nadleśnictwa Tomaszów „Inicjatywę Przedstawicieli Kół”.

Dokument stał się przyczynkiem do podjęcia Uchwały nr 1 „Walnego, Założycielskiego Zebrania Oddziału Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim”

w sprawie powołania Oddziału Rejonowego PSD w Tomaszowie Lubelskim.

Dzięki staraniom Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, dnia 17 maja 2018 roku

w przyległym świetlicy budynku PRDM-u w Tomaszowie Lubelskim odbyło się uroczyste otwarcie „Punktu Dydaktyczno-Informacyjnego”, siedziby Koła Powiatowego oraz Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (PSD) w Tomaszowie Lubelskim.

Ze względu na kłopoty z komunikacją dla osób niepełnosprawnych Zarząd Koła szukał

w dalszym ciągu pomieszczenia dla w/w siedzib z uwzględnieniem w/w potrzeb.

Przy dużym zaangażowaniu Starosty Powiatu Tomaszowskiego w dniu 3 września 2020 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby Punktu Dydaktyczno-Informacyjnego,

Koła Powiatowego oraz Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

w Tomaszowie Lubelskim.

Lokalizacja siedziby struktur PSD w lokalu zadysponowanym dla potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (PPP) to rozwiązanie w pełni spełniające oczekiwania diabetyków.

Łatwy dostęp do punktu DI PSD, biur KP PSD i OR PSD w obszernym pomieszczeniu, możliwość organizowania comiesięcznych spotkań w świetlicy PPP, dostępność windy dla osób niepełnosprawnych spełnia nasze oczekiwania.

Funkcjonowanie punktu DI PSD, biur KP PSD i OR PSD nie byłoby możliwe bez pomocy Starosty Powiatu Tomaszów Lubelski, Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów i jego poprzedników, sponsorów, duchowieństwa, ludzi dobrej woli.

W tym miejscu należy im podziękować z całego serca.

Liczba członków Koła Powiatowego była zmienna;  oscylowała w granicach 35 – 50 osób.

Koło Powiatowe PSD organizowało w tym dwudziestoleciu kilkaset spotkań dydaktycznych oraz imprez plenerowych, spotkań opłatkowych, realizując z wielkim zaangażowaniem cele zawarte w Statucie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

W dniu 26 czerwca 2021 roku na terenie „Kwatery myśliwskiej Pańków”, w zarządzie Nadleśnictwa Tomaszów odbyły się uroczyste obchody XX lecia Koła Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Termin obchodów warunkowany był sytuacją, spowodowaną pandemią.  

Plenerowe spotkanie poprzedzała msza święta w intencji chorych na terenie Sanktuarium MB Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim.

Mszę celebrowali: prałat Czesław Grzyb, dziekan Grzegorz Chabros oraz kapelan Józef Rzechuła.

Duchowni odznaczeni zostali medalami „Razem Walczymy z cukrzycą”.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:

Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik

Starosta Powiatu Tomaszów Lubelski Henryk Karwan

Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski

Prezes PSD Pani Anna Śliwińska

Prezes Honorowy PSD Andrzej Bauman

Sekretarz Rady Głównej PSD Barbara Tometczak

Prof. Joanna Haraźna

Prof. Marek Gerkowicz

Dr. n. med. Dorota Boniek Poprawa

Dr. n. med. Ewa Kostrzewa Zabłocka

Dr. diabetolog Wiesława Kurzępa

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Pan Leszek Dmitroca

Wójt Gminy Tarnawatka Pan Piotr Pasieczny

Dyrektor MPGKiM w Tomaszowie Lubelskim Renata Miziuk

Główny Księgowy Nadleśnictwa Tomaszów Krzysztof Bzymek

Dyrektor PCPR Katarzyna Kyć

Alina Dziura PCPR

Teresa Kosak

Urszula Szałapska

Anna Gardecka – Tomaszowskie Amazonki

Marcin Palonka

Marcin Makowski przedstawiciel firmy Examedin

Józef Neć BIG BUS

Apteka całodobowa Tomaszów Lubelski Ewa Łukasiewicz

Prezes Koła PSD w Sosnowcu Anetta Serafińska

Prezes Koła PSD w Biłgoraju Krystyna Różaniecka

Prezes Koła PSD w Hrubieszowie Irena Łukiewicz

Program spotkania obejmował:

Wręczenie Brązowego Krzyża Zasługi kol. Urszuli Kochanowskiej Szałapskiej.

Wręczenie medali, odznak, pamiątkowych medali, dyplomów okolicznościowych.

Wykłady: prof. Joanny Haraźnej, prof. Marka Gerkowicza, dr n.med. Doroty Boniek Poprawy, dr n. med. Ewy Kostrzewy Zabłockiej.

Wystąpienia zaproszonych gości, podziękowania przy pieczonym dziku. 

Rolę „gospodarza” pełnili Członkowie Koła Powiatowego PSD w Tomaszowie Lubelskim.

100 lat!

1921 r. wynaleziono insulinę (Friderick Banting i Charles Best). Obaj badacze za odkrycie hormonu insuliny zostali 2 lata później nagrodzenia nagrodą Nobla.
Po dalszych pracach Jamesa Collipa polegających na oczyszczeniu insuliny zwierzęcej po raz pierwszy zastosowano insulinę zwierzęcą u chorego na cukrzycę czternastolatka z Toronto Leonarda Thompsona (1922 r.).
W Szwecji po raz pierwszy podano insulinę 5-letniemu chłopcu, który dożył 70 lat.
1955 r. ustalono skład aminokwasowy insuliny (Friderick Sanger – nagroda Nobla).
1958 r. zsyntetyzowano ją chemicznie.
1982 r. zaczęto stosować insulinę wytworzoną metodą inżynierii genetycznej.
LITERATURA:
Sieradzki J. (red). Cukrzyca Tom 1-2. Warszawa: Via Medica, 2016.

Życzenia oraz ważna informacja!

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Szanowni Państwo,

Wkraczamy właśnie w nowy, 2021 rok, na który wszyscy liczymy, że będzie lepszy od poprzedniego. Rok 2020 potoczył się diametralnie inaczej niż zakładaliśmy i to na wszystkich płaszczyznach, także w działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.Teraz, kiedy widać już dość konkretne światełko w tym długim tunelu, mamy dużą nadzieję na powrót do normalności. Naszym zadaniem będzie, w miarę możliwości, wznowić (a może nawet zintensyfikować) działania w PSD, jego Oddziałach i Kołach, gdy tylko będzie to wreszcie możliwe.Rozpoczynający się rok jest wyjątkowy dla naszej organizacji, ponieważ będziemy w nim świętowali piękny jubileusz 40-lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. To właśnie w mrocznych czasach stanu wojennego nasze Stowarzyszenie się narodziło, a przetrwało mimo różnorakich przeciwności losu aż 40 lat. Powinniśmy być z tego dumni – mało która organizacja pacjentów może się pochwalić tak długim stażem nieprzerwanego działania.Z tej okazji serdecznie zapraszamy Państwa na uroczystości jubileuszowe, które odbędą się dnia 19.06.2021 (czyli w dokładną rocznicę powstania PSD) w Przemyślu. Mamy przeogromną nadzieję, że sytuacja związana z pandemią pozwoli nam na godne świętowanie tego jubileuszu. Informacje dotyczące planowanej uroczystości będą systematycznie ogłaszane.

Powodów do świętowania jest więcej, ponieważ 2021 rok niesie za sobą jeszcze jedną bardzo ważną rocznicę: 100-lecie odkrycia insuliny. To właśnie w 1921 roku kanadyjscy naukowcy Frederick Banting i Charles Best dokonali odkrycia, które zmieniło sytuację osób z cukrzycą. Przed tym przełomem pacjenci z cukrzycą insulinozależną umierali w kilka, kilkanaście miesięcy od jej wystąpienia. Przez minione sto lat insulina podlegała wielu ulepszeniom i dzisiejszy lek pozwala nie tylko utrzymać pacjenta przy życiu, ale daje możliwość prowadzenia normalnego życia, niewiele różniącego się od życia osób bez cukrzycy. I o tym będziemy w bieżącym roku dużo mówili.Nie wszystkim osobom z naszego grona było dane przetrwać miniony ciężki rok, nad czym bardzo ubolewamy, ale mamy też podstawy ku temu, by z optymizmem i choćby iskierką radości patrzeć w najbliższą przyszłość. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, zwłaszcza liderom i działaczom ogniw terenowych PSD, za wykazywanie ogromnej dbałości i troski o członków Oddziałów i Kół, o siebie wzajemnie i o dalsze funkcjonowanie Stowarzyszenia. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków to organizacja absolutnie wyjątkowa – dzięki Państwu.

Z najlepszymi noworocznymi życzeniami,

Anna Śliwińska Prezes Zarządu Głównego PSD